Layout: 

Bag Charm Kit : Items


Bag Charm Kit
Bag Charm Kit

¥490 - 1,960
(approx US$4.42 - 17.69)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

(1pc)(5pcs)
H 70 mm x W 33 mm x D 1.2 or 2.5 mm

#LCBGCHMKT01